تبلیغات
 ❤❤❤شیـــــــــــــღـــــــدایــــــــــی❤❤❤ - من دخترم
مــَــטּ یـــِــڪ כُخــتَرَґـ..

خـــ♥ــالـِـقــَـґ بــِـﮧ نامَـґ سورِөاﮮنازِلــ ڪــَـرכֿ ..

مــِـتـرُو بــَـرایــَـґ جایگـاө ِ ویژө ساختـ ..

مـَטּ כֿخـتَرَґ ..

با تَماґ ِمَرכֿاוּـِگـﮯ ﮩـایَتـ نِمیتَوانـﮯ بِفَهمـﮯ صورَتـﮯ بَرایـَـґ یـِڪ כֿنیاستـ ...

نمیتَوانـﮯ بِفَهمـﮯ عِـشـق بـِﮧ لاڪِ قـِرمـِز را ..

گِریِه ڪَرכَטּ بـِכوטּِ خِجالَتـ ..

نَماز با چاכُرِ سِـفـیـבֿ را ..

כَرڪ ڪَردَنَش כَر تَوانِتــ نیستـ ..

مَنـَґ لیلاﮮ عــِشــق و زُلِیخای انتــــظـار ..

مـَטּ כֿخترґ ..چِرڪ نِویســـ هـیـچ اِحساسـﮯ نِمیشوґ..تاریخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 07:20 ب.ظ | نویسنده : ❤فــــfatimaـــــــاطیما❤ | نظرات

  • paper | میله | بند باز